فرم استخدام

فرم استخدام مدیاپردازش


مشخصات فردی
سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلی مدرک تحصیلی نام محل تحصیل رشته و گرایش معدل شروع پایان
آخرین مدرک تحصیلی

سوابق شغلی

به ترتیب از آخرین شغل درج گردد.(ارائه گواهی شغلی از محل اشتغال قبلی ضرورری است.)
ردیف نام محل اشتغال شماره تماس شروع پایان عنوان شغلی آخرین حقوق علت قطع همکاری
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

زبان و نرم افزار‌های مرتبط

سوابق آموزشی

ردیف عنوان دوره آموزشی نام موسسه آموزشی تاریخ و مدت برگزاری گواهینامه دریافتی
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

مهارت‌های فردی

ردیف شرح مهارت میزان توانایی
۱
۲
۳

پرسش‌های تکمیلی

در صورت معرفی، مشخصات معرف خود را دقیقا ذکر کنید.
نام و نام خانوادگی نشانی شغل شماره تماس
مشخصات دو نفر که شما را به خوبی می‌شناسند و نسبت خویشاوندی با شما ندارند را به عنوان ضامن بنویسید.
نام و نام خانوادگی نشانی شغل شماره تماس